GROND

Basis voor activiteit

Bij het éénjarig bestaan van Gemeente Nieuwe IJssel op 31 januari 2021, is het idee geboren deze denkbeeldige Gemeente uit te breiden met een experimentele kunstruimte.

Met GROND komt een bescheiden plateau beschikbaar waarin artistiek-politieke mogelijkheden voor de hachelijke situatie worden onderzocht en gepresenteerd. Kunst, kunstenaarschap, revolutie van de begrippen en het ontwerpen aan de wereld staan centraal in GROND.

GROND opent najaar 2021 en start dan met een pré-programma; in november 2021 start het eigenlijke programma.

Download GROND, basis voor activiteit
Download Programma 2021-2022 (in progress)
Download Pre-programma AND OR NOT (COLOR)

GROND, basis voor activiteit verwijst naar de installatie Grond van Joseph Beuys uit 1981 in de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Aan de installatie Grond is ook Aufruf zur Alternative bevestigd. Basis voor activiteit, zo omschreef Beuys het werk Grond indertijd.

Zaaltekst Beuys Grond, Museum Boijmans Van Beuningen door Cor Blok

GROND #0 opent najaar 2021 met een artistiek-politieke logica: NOT (COLOR)
PDF

O.a. werk van Douglas Coupland, Fontana, Gilette Jaunes en Johannes Bongers

Bezoek GROND gedurende Corona op afspraak via onderstaand formulier of via 0681831510.

We staan nadrukkelijk open voor advies, plannen en voorstellen van anderen en vragen feedback.

LINKS:
Download GROND, basis voor activiteit
Ga naar Gemeente Nieuwe IJssel
Ga naar Boolean Works

UITGANGSPUNTEN GROND
1. Wonen in de derde natuur.
Wonen is het verblijven op de aarde. Het begrip 'De derde natuur' is door ons ontwikkeld om bestaande denkkaders open te breken. In de derde natuur wordt de uniekheid en heterogeniteit van de menselijke en niet-menselijke subjectiviteit verdedigd en verrijkt. De begrippen natuur en cultuur zijn net als de andere binaries niet meer van toepassing op de huidige situatie. Natuur en cultuur zijn nu zonder inhoud (Empty Signifiers) terwijl de vraagstukken die er aan worden toegeschreven steeds complexer en urgenter worden. De impasse en het hiaat dat hierdoor ontstaat blokkeert nieuw denken, nieuwe manieren en begrippen die we nodig hebben nu alle levende systemen bedreigd worden, homogenisering diep is doorgedrongen en persoonlijk handelen essentieel is geworden. De nieuwe omgeving daarvoor noemen we de derde natuur. In het GROND programma ontwikkelen we ruimte voor de derde natuur en voor nieuwe actoren.

2. Kunst en kunstenaars als change-agents
In de NRC van 29 april 2021 werden acht denkbeeldige tentoonstellingen samengesteld uit Nederlandse collecties. Een ervan was Politiek. Kan kunst de mensheid redden? Om deze vraag te beantwoorden luisteren we naar Joseph Beuys: de mens als kunstenaar, niet als beschouwer of als cultuurconsument, moet het eigen leven en de gemeenschap vormgeven. De vraag of kunst de mensheid en de wereld kan redden beantwoordt Beuys daarom met: alléén kunst kan de wereld redden, de mens als kunstenaar kan de wereld redden! Via het Erweiterte Kunstbegriff kritiseert hij daarom de moderne kunst omdat die de mens, Jeder Mensch ist ein Künstler, vervreemdt van het vormgeven aan de eigen geest, aan de gemeenschap en aan de aarde. Kunstenaarschap is ideologisch onderdeel gaan uitmaken van het kapitalisme, terwijl kunstenaars (mensen) de balans tussen menselijke geest, gemeenschap en aarde zouden moeten bevechten voor het voortbestaan van alle levende systemen.

OVER GROND

GROND is gevestigd in Amsterdam op KNSM-laan 708. Deze locatie is de laatste nieuw gebouwde atelierwoning voor kunstenaars als onderdeel van sociale woningbouw. Dit woonblok is ontworpen en gebouwd tussen 1989-1993 door de idealistische woningbouwvereniging Het Oosten: net vóór of net na het neoliberalisme genadeloos toesloeg en ook de kunst als lifestyle en spektakel in zich opzoog. De rest is geschiedenis; de menselijke geest, de sociale en politieke gemeenschap en de aarde zijn radicaal in de greep gekomen van het hyper-kapitalisme. Ieder verschil wordt gekapitaliseerd, verlangens worden gewekt, gereguleerd en gedisciplineerd en de geesten worden gelijkgeschakeld.

Over Gemeente Nieuwe IJssel

31 januari 2020 hebben Johannes Bongers en Arienne van Staveren Gemeente Nieuwe IJssel opgericht: NieuweIJssel.nl Het is een artistiek-politieke gemeente waarvan iedereen bewoner kan worden. Deze Open Gemeente bouwt aan het nieuw vormgeven van de balans tussen (naar Félix Guattari) de drie ecologieën: de menselijke geest, de sociale gemeenschap en de leefomgeving/aarde. De samenhang tussen deze drie ecologieën is onder invloed van het hyper-kapitalisme en de diep doorgedrongen sociale massatechnologie volledig verstoord geraakt.

Hoe kun je je als enkeling politiek-artistiek ontwikkelen om bij te dragen aan het verzet tegen de bedreigingen van alle levende systemen. Wonen in deze Gemeente betekent denken en het ontwikkelen en uitvoeren van per-soonlijke oefeningen.

Gemeente Nieuwe IJssel en GROND zijn geen instellingen of organisaties in de traditionele zin maar moeten vanuit het Erweiterte Kunstbegriff van Beuys worden begrepen.

Naast artistiek-politieke oefeningen en GROND in Amsterdam werkt Gemeente Nieuwe IJssel in de Achterhoek, op grens met Duitsland, aan De derde natuur, een natuur/cultuur/technologie tuin.

CONTACT

Laat een berichtje achter en we houden je op de hoogte. Of stuur een berichtje voor het maken van een afspraak.

GROND en Gemeente Nieuwe IJssel zijn initiatieven van Stichting Nieuwe IJssel, KvK 82459274. 2021, All rights reserved.